SUOMALAINEN LÄÄKEYRITYS

Koulutusmateriaalit

Tiettyihin lääkevalmisteisiin voi liittyä lääkäreille ja/tai potilaille tai heidän hoitajilleen suunnattuja koulutusmateriaaleja. Koulutusmateriaalien tarkoitus on opastaa kyseisten lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Lääkeyhtiö laatii materiaalit ja lääkeviranomaiset tarkistaa ja hyväksyy niiden sisällön. Alla on linkkejä Avansor Pharma Oy:n valmisteiden FIMEA:n hyväksymiin koulutusmateriaaleihin.


Tulostettua materiaalia voi tilata myyntiluvan haltijalta alla olevista osoitteista.

Lenalidomid Avansor

Suomenkieliset

Potilaskortti
Potilasesite
Ilmoituslomake raskaudesta
Tietoa Terveydenhuollon henkilöstölle
Tarkistusluettelo neuvontaa varten

 

Ruotsinkieliset

Patientintkort
Patientinformation